Belangrijkste punten van de begroting

17-09-2013 16:02

Reportage 1 http://www.metronieuws.nl/x/metro/2013/09/17/oKLXMMa8vSAos/index.xml

Nieuw-Milligen -De belangrijkste punten uit de begroting voor 2014.

Ministerie Binnenlandse Zaken

- Gemeenten moeten drie taken van het Rijk overnemen: de langdurige zorg, hulp bij het vinden van werk en de jeugdzorg.

- Het beperken van regels en procedures moet burgers, bedrijven en anderen de komende jaren 2,5 miljard besparen.

- Het moet gemakkelijker worden om vanuit het buitenland te stemmen

- Er komt een actieplan om grondrechter over het voetlicht te brengen

- Iedereen moet zo gemakkelijk mogelijk informatie van de overheid kunnen krijgen, geheimhouding moet een uitzondering zijn

- De aanpak van de topinkomens voor bestuurders wordt zoals bekend doorgezet, van 130 procent van een ministerssalaris naar een ministerssalaris.Ministerie van Defensie

Een overzicht van de voornaamste wijzigingen in de begroting, waar in totaal ongeveer 6 of 7 miljard euro in omgaat, en de toekomstvisie 'In het belang van Nederland'.

- Het ministerie moet in totaal 348 miljoen euro besparen. Door de bezuinigingen verdwijnen 2400 arbeidsplaatsen. Dit zal leiden tot 700 tot 900 gedwongen ontslagen.

- Er worden drie kazernes gesloten. Het gaat om de Johan Willem Frisokazerne te Assen en de Van Ghentkazerne in Rotterdam. De Joost Dourleinkazerne op Texel wordt omgevormd naar een oefenterrein zonder kazerne. Verder gaat het Air Operations Control Station in Nieuw-Milligen dicht.

- Het logistiek ondersteuningsschip Karel Doorman wordt afgestoten. Het moet in 2015 operationeel zijn. Er wordt een goedkoper bevoorradingsschip gekocht.

- De 32e marinierscompagnie op Aruba wordt opgeheven.

- Het 45e pantserinfanteriebataljon in Ermelo wordt in 2014 stilgezet.

- De F-16 wordt vervangen door 37 F-35's ofwel Joint Strike Fighters. Ze worden vanaf 2019 ingevoerd. Hierop vooruitlopend moet de luchtmacht 7 F-16's inleveren. Het aantal squadrons gaat van 4 naar 3.

- Vliegbasis Leeuwarden krijgt een andere status. De basis blijft open, maar zal worden aangestuurd vanuit Volkel.

- De militaire luchtverkeersleiding gaat naar de Luchtverkeersleiding Nederland op Schiphol.Ministerie van Veiligheid en Justitie

- Naar de rechter stappen wordt duurder. Voor zaken bij de kantonrechter en voor alle civiele zaken bij de rechtbank gaan de griffierechten 2 procent omhoog. Bij hoger beroep en voor rechtspersonen in handelszaken stijgen de tarieven sterker. Hogere griffierechten leveren 45 miljoen euro op.

- Toegang tot gesubsidieerde rechtshulp wordt beperkt. Er wordt strikter bekeken of bijstand door een advocaat echt nodig is. Dit moet leiden tot een bezuiniging die oploopt tot 85 miljoen in 2018.

- In 2014 gaan tien gevangenissen dicht. Daarmee maakt staatssecretaris Fred Teeven een begin met bezuinigingen op het gevangeniswezen die moeten oplopen tot 271 miljoen in 2018. In totaal gaan 19 gevangenissen dicht.

- Justitie wil meer mensen gaan pakken die zich bezighouden met kinderporno. Bij het Openbaar Ministerie moeten er zeshonderd verdachten worden aangeleverd, een kwart meer dan in 2010.

- Justitie moet in 2014 meer geld van criminelen gaan afpakken. In 2012 ging het nog om bijna 50 miljoen, volgend jaar moet dat oplopen tot ruim 70 miljoen.

- Minstens 40 procent van het aantal overvallen moet in 2014 worden opgelost. Bij een op de drie overvallen moet het komen tot een veroordeling.

- Het aantal woninginbraken moet terug van 91.000 in 2012 naar 83.000 in 2014.

- Nu verdwijnt 87 procent van de veroordeelden tot een celstraf binnen twee jaar achter de tralies. De bedoeling is dat dit oploopt tot 92 procent in 2016.Ministerie van Economische Zaken

- Pensioenfondsen en verzekeraars gaan met het kabinet een Nederlandse investeringsinstelling opzetten. Het kabinet reserveert 10 miljoen euro uit voor de opstartkosten van de instelling.

- Voor startende ondernemers wordt 75 miljoen euro extra gestort in het Innovatiefonds MKB+.

- Er gaat 30 miljoen euro extra naar kredietinstelling Qredits om kleine leningen van hooguit 150.000 euro te verstrekken aan kleine bedrijven die niet door de bank aan krediet worden geholpen. Ook de pensioenfondsen en banken brengen extra geld in voor Qredits, respectievelijk 30 en 15 miljoen euro

- Met de veehouders worden komend jaar plannen uitgewerkt om vanaf 2015 alle stallen duurzaam te bouwen.Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een overzicht van de voornaamste wijzigingen in de begroting op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waar in totaal ongeveer 83 miljard euro in omgaat.

- Er wordt in 2014 nog niet bezuinigd op de huishoudelijke hulp, de geplande bezuiniging van 89 miljoen euro gaat niet door.

- De premie voor de zorgverzekering kan volgens de berekeningen van VWS komend jaar met 24 euro omlaag tot 1226 euro per jaar.

- De zorgtoeslag gaat over de gehele breedte wat omlaag. Tot nu toe werd er geen rekening mee gehouden dat veel mensen een collectieve verzekering afsluiten en zo korting krijgen op de premie. Die korting wordt vanaf 2014 wel meegenomen in de algemene berekening van de hoogte van de zorgtoeslag. Dit leidt tot een kleine verlaging van de zorgtoeslag

- Ondanks eerdere afspraken in het regeerakkoord wordt het verplichte eigen risico in de zorg toch niet inkomensafhankelijk en komt na aanpassing aan de inflatie uit op 360 euro per jaar. Nu is het eigen risico nog 350 euro.

- Diverse regelingen als de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), compensatie eigen risico en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten, worden samengevoegd.

- Schippers en Van Rijn trekken 5 miljoen euro extra uit om fraude in de zorg op te sporen en aan te pakken.

- Er gaan striktere normen gelden om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee chronisch zieken en gehandicapten zelf hun zorg kunnen regelen. Nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen pgb, maar voor de 40.000 mensen die nu al een pgb hebben, verandert er niets.Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

- Het ministerie krijgt als enige departement 204 miljoen euro om de gevolgen van de inflatie op te vangen.

- Er komt 689 miljoen euro vrij voor investeringen, omdat het Nationaal Onderwijsakkoord is gesloten.

- Vanaf 1 augustus moeten scholen zorgen voor een goede plek voor een leerling. Daarmee komen leerlingen met een uitdaging vaker op het reguliere onderwijs terecht. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van het zogeheten rugzakje, een persoonlijk budget om extra onderwijs in te kopen.

- Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de invoering van het sociaal leenstelsel, kan dit in september ingaan voor masterstudenten. Studenten die net beginnen aan hun opleiding, krijgen pas een jaar later met het leenstelsel te maken. Door het afschaffen van de basisbeurs verwacht minister Jet Bussemaker op termijn 800 miljoen euro over te houden, die weer in het onderwijs terug zou moeten vloeien.Rijksdienst

De ministeries moeten in 2017 tenminste 30 procent vrouwen in de hoogste leidinggevende functies hebben, staat in de begroting van minister Stef Blok voor de rijksdienst.

- Er komen minder adviescolleges voor de rijksoverheid: er wordt voortaan meer per thema geadviseerd.

- Diensten gaan meer samenwerken en het aantal zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) moet omlaag.4 jaar geleden

Belangrijkste punten van de begrotingAdd to Google

| More
Fatal error: Class name must be a valid object or a string in /var/www/vhosts/112-nieuws.nl/httpdocs/index.php on line 57